Recent BBC Lincolnshire News coverage - responses and updates

We specialise in filling job vacancies on a temporary and permanent basis to companies throughout the East Midlands and East Anglia.

With many years recruitment experience and local knowledge, we are here to offer you a fast, efficient and competitive service in both temporary and permanent job bookings.

GLAA Licenced

ISO 9001:2015 certified

Our Core Values: Ethical Trading Transparency Flexibility Reliability Commitment Efficiency Consistency

Свободни работни места

биография.

За кандидати желаещи да работят в една от следните области:

  • Производство и производство на храни,
  • Пакетиране на Земеделска продукция и работа в Селското стопанство,
  • Други общи работници

Попълнете и изпратете молба образец за работа тук..

Ние не предлагаме настаняване, но можем да Ви препоръчаме реномирани агенти за наемане на жилище.

Ние предоставяме транспорт до работното място в района на Lincolnshire. За всички останали райони е необходимо да имате собствен транспорт от и до работа.

Ние се ангажираме да подкрепяме всички наши работници, като ги предпазваме от всякакви условия на експлоатация в съответствие със законодателството на Обединеното Кралство.

Като част от този ангажимент, ние информираме всички новопостъпили на работа, че е против правото на Обединеното Кралство да се иска заплащане от работниците и кандидатите за работа намирането на работа в Обединеното Кралство. Това се отнася и за вземането на пари от кандидати за работа извън Великобритания, за да работят в Обединеното Кралство.

Поради тази причина ние ще поискаме от работници, които са били помолени да плащат каквито и да е суми на физическо лице, фирма или агенция, която да им намери работа във Великобритания, да ни уведомят възможно най-бързо.

Ние сме член на Търговска камара на Lincolnshire.

Ние сме изцяло лицензирана от GLA фирма. The Gangmasters Licensing Authority (GLA) урежда въпроси свързани с предлагането на работна сила за предоставяне на услуги в селското стопанство, градинарството, хранително-вкусовата и пакетиращата промишленост.

Ние сме регистрирани по Construction Industry Scheme (CIS ) и насърчаваме сертифицирането по Construction Skills Certification Scheme ( CSCS ) сред нашите кандидати за да се подобри качеството на работата и намаляване на злополуките.

EVO Recruitment е търговско име на Evo Services Ltd - дружество с ограничена отговорност, регистриранo Mарт 2007 година.

Как да се свържете с нас

Адрес за кореспонденция:
EVO Recruitment, Mayflower House, Riverside Industrial Estate, Boston, PE21 7SJ, Lincolnshire, UK

Email за кореспонденция:
valeri@evorecruitment.co.uk

Телефон за връзка:
Централен офис – Anzela : 0044 1205 311 259 ( на английски , руски, полски)

Мениджър Човешки Ресурси –Valeri:
0044 7799 772 361 (на английски , руски и български)

Фирмена регистрация № 6186247 , дата на учредяване :27 03 2007 г., регистрация по ДДС No 915 6713 18 Лицензиран GANGMASTER , GLA No EVOS0001; Регистрирани подизпълнител, CIS No 53896 04776

Local people....local work

If you wish to send your CV, please click on the email link displayed and attach your CV.

If you are looking for staff contact us by email or call us on 07799 772361 to discuss your specific requirements and select our qualified personnel to assist.

Clients

Supply your details for
our welcome pack...

Request a callback

Request a callback from EVO Recruitment to discuss staffing requirements.